0
STUDIO FM1 105.4
"Music Washes away from the soul the dust of veryday life."
~ Berthold Auerbach
Τι είδος μουσικής σας αρέσει;
News
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΓΕΦΥΡΑ»
27.02.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΓΕΦΥΡΑ»
Σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου της 23 ης Ιουλίου
και τη Φοιτητική Ραδιοφωνία
Την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2016, εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό η
υπόθεση σχετικά με τον «UnderGround Radio», τον ραδιοφωνικό σταθμό των
φοιτητών Ξάνθης. Υπενθυμίζοντας την κατάσταση, η λειτουργία χωρίς ‘’άδεια’’
του σταθμού, που διαχειρίζεται η Ραδιοφωνική Ομάδα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης «Η Γέφυρα», οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες
έναν φοιτητή και μέλος του συλλόγου, εφόσον έφερε την ιδιότητα του
Προέδρου του Συλλόγου τον Αύγουστο του 2013, οπότε και
πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος από την ΕΕΤΤ. Επίσης κατά τον συγκεκριμένο
έλεγχο είχαμε τη σύλληψη ενός άλλου μέλους του συλλόγου, ο οποίος
αθωώθηκε, αλλά και την κατάσχεση ολοκλήρου του εξοπλισμού που
χρησιμοποιούνταν για την εκπομπή του ραδιοφωνικού σήματος.
Η απόφαση του δικαστηρίου, λοιπόν, ήταν αθωωτική για τον
συμφοιτητή μας, ενώ περιλάμβανε και την επιστροφή του κατασχεθέντος
εξοπλισμού στην κυριότητα του Συλλόγου. Μία απόφαση που έγινε δεκτή με
απόλυτη ικανοποίηση και χαρά από τα μέλη της ραδιοφωνικής ομάδας και
ευρύτερα του συλλόγου, αφού είδαν τόσο τον συμφοιτητή τους να κρίνεται
αθώος μετά από μια ιστορία που βρέθηκε κατηγορούμενος άδικα, όσο και τα
μηχανήματα που αποκτήθηκαν μετά από εθελοντική δράση των μελών να
Όμως το αίσιο τέλος αυτής της δικαστικής ιστορίας δεν αποτελεί τον
τερματικό σταθμό στις προσπάθειες και τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει τα
τελευταία χρόνια. Απεναντίας, μας δίνεται η ευκαιρία μετά την πρώτη αυτή
δικαίωση να συνεχίσουμε μέχρι την εκπλήρωση του μοναδικού μας στόχου,
τη θεσμοθέτηση της φοιτητικής ραδιοφωνίας, ώστε κανείς ξανά να μη βρεθεί
Στη χώρας μας ουδέποτε υπήρξε η πολιτική βούληση για την
δημιουργία ενός υγιούς καθεστώτος αδειοδότησης και λειτουργίας της
ραδιοφωνίας, το οποίο θα επέτρεπε την ουσιαστική και ισότιμη άσκηση του
δικαιώματος του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι από τους πολίτες,
προς τους πολίτες, για τους πολίτες. Οι συνεχείς παλινδρομήσεις της
εκάστοτε κυβέρνησης οδήγησαν σε μία επικράτηση εκείνων των
ραδιοσταθμών που διέθεταν την οικονομική δυνατότητα αγοράς ισχυρότερου
εξοπλισμού ραδιοεκπομπών και την απαραίτητη διασύνδεση με τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τη θέση
τους σε αυτό το θολό τοπίο.
29 χρόνια μετά την έκδοση του νόμου που επέτρεψε για πρώτη φορά
την ίδρυση και λειτουργία από ιδιώτες ραδιοφωνικών σταθμών κατόπιν
άδειας, το κράτος απέτυχε να ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο και δη στη
διασφάλιση της βέλτιστης για την κοινωνία και τη δημοκρατία εκμετάλλευσης
του δημοσίου πόρου του ραδιοφάσματος.
Με την πάροδο μάλιστα των ετών το νομικό πλαίσιο και ο τρόπος
εφαρμογής του, αντί να βελτιωνόταν, χειροτέρευε, όπως λόγου χάρη με την
κατάργηση διατάξεων που προέβλεπαν την, με απλές αδειοδοτικές
διαδικασίες, ραδιοφωνική εκπομπή για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και σε
μικρή κλίμακα, αφήνοντας έτσι τους 15 και πλέον Φοιτητικούς Ραδιοφωνικούς
Σταθμούς που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα σε ένα ανύπαρκτο νομικό
καθεστώς στερώντας τους κάθε δικαίωμα για την έκδοση άδειας λειτουργίας.
Θεωρούμε πλέον ότι η ανάγκη για μέριμνα της Πολιτείας προς τη
Φοιτητική Ραδιοφωνία είναι επιτακτική και απαραίτητη. Οι φοιτητικοί
ραδιοσταθμοί κατά βάση λειτουργούν χάριν στην αυτοδιαχείριση και την
εθελοντική εργασία των μελών τους χωρίς καμία εμπορική και κερδοσκοπική
δραστηριότητα. Σαφώς το νομικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι αναγκαίο να
διέπει τη λειτουργία αυτών των ερασιτεχνικών σταθμών, ουδεμία σχέση δεν
θα πρέπει να έχει με το αντίστοιχο πλαίσιο των εμπορικών σταθμών, αλλά θα
πρέπει να προβλέπει και να προστατεύει τη λειτουργία τους πέρα από κάθε
εμπορευματοποίηση και διαφημίσεις.
Επίσης, πιστεύοντας ότι οι αγώνες πρέπει να είναι συλλογικοί αλλά και
για να δυναμωθεί η φοιτητική ραδιοφωνία, τους τελευταιους μήνες γίνονται
προσπάθειες για το συντονισμό του Πανελλαδικού Δικτύου Φοιτητικής
Ραδιοφωνίας, έχοντας ήδη αρχίσει γόνιμες συζητήσεις με αρκετούς από τους
φοιτητικούς ραδιοσταθμούς. Σκοπός μας είναι να διαχειριζόμαστε τα κοινά
μας προβλήματα, να αλληλο-υποστηριζόμαστε και να διεκδικούμε τους
κοινούς μας στόχους, όλοι μαζί εφόσον το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση
ΥΓ: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή τη
δύσκολη περιπέτεια για το σύλλογό μας, το Σύλλογο Φοιτητών Ξάνθης, το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, άλλες φοιτητικές ραδιοφωνικές ομάδες, το
δικηγόρο που μας υπερασπίστηκε, κ. Κώστα Γούναρη, καθώς και όσους από
την τοπική κοινωνία θεώρησαν δίκαιο το αίτημά μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ «Η ΓΕΦΥΡΑ»

Σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου της 23 ης Ιουλίου
και τη Φοιτητική Ραδιοφωνία
Την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2016, εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό η
υπόθεση σχετικά με τον «UnderGround Radio», τον ραδιοφωνικό σταθμό των
φοιτητών Ξάνθης. Υπενθυμίζοντας την κατάσταση, η λειτουργία χωρίς ‘’άδεια’’
του σταθμού, που διαχειρίζεται η Ραδιοφωνική Ομάδα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης «Η Γέφυρα», οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες
έναν φοιτητή και μέλος του συλλόγου, εφόσον έφερε την ιδιότητα του
Προέδρου του Συλλόγου τον Αύγουστο του 2013, οπότε και
πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος από την ΕΕΤΤ. Επίσης κατά τον συγκεκριμένο
έλεγχο είχαμε τη σύλληψη ενός άλλου μέλους του συλλόγου, ο οποίος
αθωώθηκε, αλλά και την κατάσχεση ολοκλήρου του εξοπλισμού που
χρησιμοποιούνταν για την εκπομπή του ραδιοφωνικού σήματος.
Η απόφαση του δικαστηρίου, λοιπόν, ήταν αθωωτική για τον
συμφοιτητή μας, ενώ περιλάμβανε και την επιστροφή του κατασχεθέντος
εξοπλισμού στην κυριότητα του Συλλόγου. Μία απόφαση που έγινε δεκτή με
απόλυτη ικανοποίηση και χαρά από τα μέλη της ραδιοφωνικής ομάδας και
ευρύτερα του συλλόγου, αφού είδαν τόσο τον συμφοιτητή τους να κρίνεται
αθώος μετά από μια ιστορία που βρέθηκε κατηγορούμενος άδικα, όσο και τα
μηχανήματα που αποκτήθηκαν μετά από εθελοντική δράση των μελών να
Όμως το αίσιο τέλος αυτής της δικαστικής ιστορίας δεν αποτελεί τον
τερματικό σταθμό στις προσπάθειες και τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει τα
τελευταία χρόνια. Απεναντίας, μας δίνεται η ευκαιρία μετά την πρώτη αυτή
δικαίωση να συνεχίσουμε μέχρι την εκπλήρωση του μοναδικού μας στόχου,
τη θεσμοθέτηση της φοιτητικής ραδιοφωνίας, ώστε κανείς ξανά να μη βρεθεί
Στη χώρας μας ουδέποτε υπήρξε η πολιτική βούληση για την
δημιουργία ενός υγιούς καθεστώτος αδειοδότησης και λειτουργίας της
ραδιοφωνίας, το οποίο θα επέτρεπε την ουσιαστική και ισότιμη άσκηση του
δικαιώματος του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι από τους πολίτες,
προς τους πολίτες, για τους πολίτες. Οι συνεχείς παλινδρομήσεις της
εκάστοτε κυβέρνησης οδήγησαν σε μία επικράτηση εκείνων των
ραδιοσταθμών που διέθεταν την οικονομική δυνατότητα αγοράς ισχυρότερου
εξοπλισμού ραδιοεκπομπών και την απαραίτητη διασύνδεση με τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να καταφέρουν να εξασφαλίσουν τη θέση
τους σε αυτό το θολό τοπίο.
29 χρόνια μετά την έκδοση του νόμου που επέτρεψε για πρώτη φορά
την ίδρυση και λειτουργία από ιδιώτες ραδιοφωνικών σταθμών κατόπιν
άδειας, το κράτος απέτυχε να ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο και δη στη
διασφάλιση της βέλτιστης για την κοινωνία και τη δημοκρατία εκμετάλλευσης
του δημοσίου πόρου του ραδιοφάσματος.
Με την πάροδο μάλιστα των ετών το νομικό πλαίσιο και ο τρόπος
εφαρμογής του, αντί να βελτιωνόταν, χειροτέρευε, όπως λόγου χάρη με την
κατάργηση διατάξεων που προέβλεπαν την, με απλές αδειοδοτικές
διαδικασίες, ραδιοφωνική εκπομπή για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και σε
μικρή κλίμακα, αφήνοντας έτσι τους 15 και πλέον Φοιτητικούς Ραδιοφωνικούς
Σταθμούς που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα σε ένα ανύπαρκτο νομικό
καθεστώς στερώντας τους κάθε δικαίωμα για την έκδοση άδειας λειτουργίας.
Θεωρούμε πλέον ότι η ανάγκη για μέριμνα της Πολιτείας προς τη
Φοιτητική Ραδιοφωνία είναι επιτακτική και απαραίτητη. Οι φοιτητικοί
ραδιοσταθμοί κατά βάση λειτουργούν χάριν στην αυτοδιαχείριση και την
εθελοντική εργασία των μελών τους χωρίς καμία εμπορική και κερδοσκοπική
δραστηριότητα. Σαφώς το νομικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι αναγκαίο να
διέπει τη λειτουργία αυτών των ερασιτεχνικών σταθμών, ουδεμία σχέση δεν
θα πρέπει να έχει με το αντίστοιχο πλαίσιο των εμπορικών σταθμών, αλλά θα
πρέπει να προβλέπει και να προστατεύει τη λειτουργία τους πέρα από κάθε
εμπορευματοποίηση και διαφημίσεις.
Επίσης, πιστεύοντας ότι οι αγώνες πρέπει να είναι συλλογικοί αλλά και
για να δυναμωθεί η φοιτητική ραδιοφωνία, τους τελευταιους μήνες γίνονται
προσπάθειες για το συντονισμό του Πανελλαδικού Δικτύου Φοιτητικής
Ραδιοφωνίας, έχοντας ήδη αρχίσει γόνιμες συζητήσεις με αρκετούς από τους
φοιτητικούς ραδιοσταθμούς. Σκοπός μας είναι να διαχειριζόμαστε τα κοινά
μας προβλήματα, να αλληλο-υποστηριζόμαστε και να διεκδικούμε τους
κοινούς μας στόχους, όλοι μαζί εφόσον το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση
ΥΓ: Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή τη
δύσκολη περιπέτεια για το σύλλογό μας, το Σύλλογο Φοιτητών Ξάνθης, το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, άλλες φοιτητικές ραδιοφωνικές ομάδες, το
δικηγόρο που μας υπερασπίστηκε, κ. Κώστα Γούναρη, καθώς και όσους από
την τοπική κοινωνία θεώρησαν δίκαιο το αίτημά μας.

 

1.
MICHAEL BALL - COMING HOME TO YOU
2.
JACK SAVORETTI - SINGING TO STRANGERS
3.
TOM WALKER - JUST YOU AND I
4.
ARIANA GRANDE - BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND I'M BORED
5.
DAVE FT BURNA BOY - LOCATION
6.
STEEL BANGLEZ/TRACEY/MOSTACK - FASHION WEEK
7.
LAUV & TROYE SIVAN - I'M SO TIRED
8.
PINK - WALK ME HOME
9.
NSG FT TION WAYNE - OPTIONS
10.
WILEY/STEFFLON DON/SEAN PAUL - BOASTY